our-working-process

DET HÄR ÄR MODERNAGE

ModernAge är ett techbolag som utvecklar digitala plattformar för att hjälpa organisationer att bli framgångsrika i den digitala ekonomin. Vi drivs av ett syfte att genom digitala processer och datadrivna flöden bidra till att göra världen lite bättre.

Innovation & Nätverk

ModernAge hjälper organisationer att skapa starka nätverk och utveckla sin digitala affär genom datadrivna flöden och digitala samarbetsverktyg. 

Forskning & Utveckling

ModernAge är ett kunskapsgenererande företag som bidrar med forskning för omställning till en mer hållbar framtid. 

Digitala plattformar & Datadrivna labb

ModernAge utvecklar digitala plattformar och datadrivna labb som är grunden för att binda ihop dataflöden, relationer och skapa bästa förutsättning för att skapa nya digitala tjänster.

12

Miljoner användare 

75

Öppna API:er 

4

Framtagna produkter 

14

 Länder 

two-det-digitala-ekosystemet

Vår digitala plattform

ModernAge hjälper företag, organisationer och offentlig sektor att lyckas med steget till att etablera en multimodal datadriven organisation.

Med 30 års samlad erfarenhet har vi tagit fram en digital platform där processer och stödverktyg hjälper organisationer att etablera dataflöden för att stärka sin innovationsförmåga, utveckla partnernätverk och dra nytta av 3:e part för att utforska nya värdeerbjudanden.

Vi har förenat flera världar för att se till att IT, Verksamhetsstyrning, Affärsutveckling och Innovation kan verka i en gemensam plattform som är säker, standardiserad och skalbar. Där dataflöden kan användas på det sätt som olika roller i företaget kräver för att nå det gemensamma målet – att förbli relevanta och stärka sin digitala verksamhet tillsammans med andra i en snabbrörlig värld.

API Management System

Tillgägliggör din data på ett säkert, standardiserat sätt genom vårt API Management system mot kanaler och/eller andra system.

En datakälla flera kanaler/system integrationer! 

Innovations Labb

Bjud in partners i ett innovationslabb och utveckla datadrivna tjänster tillsammans med andra aktörer.

Kostnadseffektiv innovation!

Digital samverkan

Innovera i nätverk med olika aktörer ( näringsliv, offentlig sektor, akademin / forskning, startups, städer ) och dra nytta av digitala stödprocesser för att ta fram kundcentrerade tjänster i rekordfart.

Utveckla nätverk och nya digitala affärer!

Insikter & Relationer

Gör det möjligt att samla in data från alla tänkbara datakällor och skapa nya insikter.

Bygg relationer genom dataflöden och etablera en kunskapsbank av informationen.!

four-i-hetluften-kommun-three-zero

paketering-apier-och-innovationslabb

Paketering – API hantering med innovationslabb

Organisation

Genom att enkelt komma igång med att mapp upp dataflöden och göra de tillgängliga i ett innovationslabb kan organisationer bjuda in nyckelpartners och/eller 3:e part för att utveckla nya digitala tjänster eller integrera information mellan olika organisationer. Plattformen fungerar också för att förenkla för en organisation att samarbeta över affärsområden internt i en organisation och mötas i ett gemensamt labb för att provtrycka nya ideer, koncept eller tjänster.

 

Positiva effekter av en multimodal datadriven organisation

En snabbrörlig organisation som är datadriven i sin relation mot partners och viktiga samarbetsaktörer.

Kostnadseffektiv innovation genom att bjuda in andra att vara med och utveckla nya digitala tjänster.

Full kontroll över alla dataflöden, vem som använder det och i vilken utsträckning.

Framtagen utifrån principer kring säkerhet, tillgänglighet och skalbarhet.

 

one-digital-innovation-vagen-till-framtiden Unmute

paketering-personliga-labbet

Paketering – Personliga labbet

Decentraliserade dataflöden

Plattformen supporterar helt decentraliserade dataflöden där krav på personlig integritet och lokal datalagring är ett måste. Vi har tokeniserade flöden där data ej går att härledas till en fysisk person utan all krypterad kommunikation sker genom tokeniserade flöden.

Detta tillmötesgår en mängd olika behov inom hälsa, finans, försäkring, offentlig sektor där utbyte av data mellan betrodda parter kan ske utan att flödena i plattformen hanterar någon personlig information.

Plattformen används dessutom för att skapa det personliga labbet där datahantering kring individen hanteras helt lokalt.

 

paketering-cto-som-tjanst

CTO som tjänst

Multimodal organisation

ModernAge erbjuder CTO som tjänst för att hjälpa företag att komma igång med den multimodala datadrivna organisationen. Vi utgår från beprövade modeller och tar fram konkreta steg på hur organisationer skall bli framgångsrika i den digitala affären.

Vårt fokus är att förena digital strategi med innovationsmetodik, datadrivna nätverksprocesser och relationsbyggande tjänster där IT är navet för att skapa förutsättningar så att projekt/team i olika nätverkskonstellationer kan maximera nyttan av datadrivna flöden och digitala samverkansformer.

Vi tar alltid med hållbarhet som en dimension i vårt arbete för att säkerhetsställa att design av IT lösningar exempelvis supporterar övergången från linjär till cirkulär ekonomi, tillmötesgår kraven på personlig integritet/datalagring, impact analys etc.

 

kontakta-oss

Kontakta oss

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande